Actacom logo rood
T 030 – 24 89 777

Nieuwsvbrief

Acta-Info nieuwsbrief april 2018

De AVG per 25 mei

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een voorlichtingscampagne voor scholen over de nieuwe Europese privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en biedt scholen praktische hulp bij de naleving van de wet.

Met de campagne biedt de AP het primair en voortgezet onderwijs praktische hulp om te voldoen aan hun nieuwe plichten. Onderdeel van de campagne is een lespakket, een digitale ‘regelhulp’ waarmee scholen snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen. Ook de website hulpbijprivacy.nl bevat veel praktische informatie.

“Verzamel niet meer persoonsgegevens dan nodig en wees duidelijk over waarom je data verzamelt en wat je ermee doet”. Een extra advies daarbij luidt: pas op met bijzondere gegevens. Dit zijn persoonsgegevens zoals levensovertuiging, politieke voorkeur, etniciteit, strafbare gegevens, maar ook gezondheid en het BSN-nummer.

Een punt dat ook scholen zeker niet over het hoofd moeten zien, is dat de kans groot is dat zij zelf een functionaris moeten aanwijzen die optreedt als er zaken gebeuren die in strijd zijn met de AVG. Deze data protection officer is het aanspreekpunt voor de AP, maar ook voor scholieren en hun ouders.

https://gallery.mailchimp.com/8e289290f6af341b41494c25a/images/32cea9d9-a3f6-475b-849d-7b678be1d706.jpg

Beveiliging van camera’s binnen uw school

In het kader van de AVG-wetgeving dient u er alert op te zijn hoe u camera’s binnen de school inzet. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor de Beleidsregels Cameratoezicht opgesteld:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-op-school . In het kader van technische maatregelen raadt Actacom u aan in ieder geval te allen tijde te controleren of de camera’s beveiligd zijn met wachtwoorden voordat beelden toonbaar zijn.

Op sommige systemen zijn meerdere niveaus beschikbaar waarmee beelden getoond worden. De beheerdersomgeving van dit systeem is vaak via een wachtwoord beveiligd maar het zogenoemde “leesniveau” waarvoor geen wachtwoord noodzakelijk is laat gebruikers direct het beeld zien zonder daarvoor eerst een wachtwoord op te geven. Wees u ervan bewust dat dit daarom handmatig dient te worden aangepast.

https://gallery.mailchimp.com/8e289290f6af341b41494c25a/images/81ade2de-b8f1-439a-b604-72cac2cd7125.jpg

Overstappen naar Windows 10

Dat Microsoft zijn gebruikers het liefst Windows 10 ziet gebruiken is logisch.
Voor computers met (relatief) nieuwe processors zal er echter geen alternatief meer geboden worden. Microsoft gaat namelijk de ondersteuning voor Intel Kaby Lake, AMD Bristol Ridge (incl. Ryzen) en Qualcomm 8996 processors stopzetten voor de oudere Windows-versies.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet volledig bij Microsoft. Fabrikant AMD liet in februari al weten geen drivers voor Ryzen te gaan lanceren voor Windows 7. Iets vergelijkbaars gold sinds vorig jaar al voor de Kaby Lake CPU’s van Intel.
Gebruikers van onder andere Windows 7 en Windows 8.1 zullen hun besturingssysteem dus niet meer kunnen updaten als zij gebruikmaken van één van deze nieuwere processorseries. De enige oplossing is updaten naar Windows 10. Wij kunnen dit vanzelfsprekend voor u uitvoeren.

https://gallery.mailchimp.com/8e289290f6af341b41494c25a/images/d150dc50-680f-4596-a977-54796c2a4eba.png

Klanttevredenheidsonderzoek

Tweemaal per jaar voert Actacom een klanttevredenheidsonderzoek uit door middel van een digitale enquête. De eerste enquête van 2018 is momenteel live. U heeft onlangs een
e-mailuitnodiging ontvangen om deze in te vullen.

Uw antwoorden zijn uiterst belangrijk om onze dienstverlening continu en doelgericht te verbeteren. De functionaliteit binnen het ActaNet die het meest aangevraagd wordt, zal door ons op korte termijn worden ontwikkeld.

Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen? Alvast hartelijk bedankt voor uw feedback!

Landingspagina Office 365

Actacom volgt de ontwikkelingen van Office365 op de voet en vertaalt deze ontwikkelingen naar interessante toepasbare mogelijkheden voor u.
Naast dat zestien van onze medewerkers de Masterclass Office365 succesvol hebben voltooid, is de afdeling R&D bezig een landingspagina voor Office365 te creëren.
Na inloggen met uw Office365-account verschijnt de dynamische landingspagina behorend bij uw account.
Voor leerlingen is het bijvoorbeeld handig dat het huiswerk getoond wordt en recente documenten weergegeven kunnen worden. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen nieuwsitems die zijn toegekend aan de betreffende gebruiker (of een groep waar de betreffende gebruiker lid van is) te tonen. Zo worden zes opties die getoond op uw landingspagina. Heeft u interesse, of wilt u meer informatie hierover ontvangen? Neem gerust contact op met uw accountmanager!Reminder stroombeheer

Als u in ActaNet 2 de elementen stroombeheer
heeft aangemaakt waarmee werkstations automatisch opstarten, dient u deze elementen voor een vakantie handmatig op
“non-actief” te zetten.
Dit doet u door in de “ActaNet Control” een dergelijk element te openen en bovenaan het vinkje bij “Actief” weg te halen.

Gebruikers van ActaNet 3 kunnen de module “Schema’s” inzetten waarmee bovenstaande actie overbodig wordt.

Welkom bij Actacom!

Steeds meer scholen in Nederland kiezen voor Actacom en ActaNet. We zijn verheugd dat we recentelijk de volgende scholen mochten migreren naar ActaNet 3:

 • Het Passercollege in Rotterdam;
 • De Archipel in Rotterdam;
 • Open luchtschool De Recon in Rotterdam;
 • Talita Koemi te Nijmegen;
 • De Kom te Druten;
 • Mikado te Gennep;
 • De Sint Maartenschool te Ubbergen.

Wij hebben eveneens een Windows 10 migratie gerealiseerd voor

 • De Andersenschool te Woerden;
 • OBS Theo Thijssen te Waddinxveen;
 • De Dick Brunaschool te Waddinxveen;
 • Bestuurskantoor Stichting Klasse te Gouda;
 • Het Vlot te Gouda;
 • ’t Vogelnest te Bodegraven;
 • De Venen te Reeuwijk;
 • ’t Palet te Gouda;
 • De Kas te Gouda;
 • De Ark te Gouda;
 • Het Avontuur te Gouda;
 • De Rembrandt van Rijnschool te Woerden;
 • De Achtsprong te Woerden;
 • De Wethouder H. Luidensschool te Gouda;
 • Wereldwijs te Gouda.

We wensen jullie veel plezier met jullie (vernieuwde) ActaNet-omgeving!